Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti
NOVÝ – bezdrôtový obecný rozhlasHlavné výhody nového bezdrôtového obecného rozhlasu:

 

- výstavba nového naraz alebo po etapách – vzhľadom na dostupné finančné prostriedky

- starý drôtový rozhlas môže byť súčasťou nového, riadený novou PC ústredňou

- inštalácia nezávislá na rozvodoch – odpadá potreba budovania nových alebo rekonštrukcie starých káblových rozvodov

- lepšie pokrytie územia – umiestnenie je závislé len na napájaní 230V, ktoré dobíja akumulátor

- úplná nezávislosť – prevedenie na solárne dobíjanie

- rozhlas pod kontrolou – nové obojsmerné hlásiče komunikujú s ústredňou, ktorá sleduje stav hlásiča aj stav akumulátora, odosiela alarmové informácie z čidiel ( záplava, požiar, narušenie objektu, únik plynu...)

- hlásenie je možné vykonať aj na diaľku - prostredníctvom pevnej aj mobilnej telefónnej siete alebo cez mobilné pracovisko

- automatické hlásenie - automaticky bez potreby obsluhy v danom čase, predom pripravené v ústredni alebo na základe alarmových signálov zo systému ( záplava, tlačidlo požiar... )

- výstražné a bezpečnostné hlásenia – jednoduché a bez stresov, lebo môžu byť predom nahrané, pričom spustenie je len kliknutím myši na ikonu na obrazovke monitora PC

- hlásenia bez chýb a v ľubovoľnom čase bez obsluhy – každé hlásenie si môžete nahrať do pamäti, skontrolovať ho a naprogramovať jeho vysielanie v ľubovoľnom čase v ľubovoľnom počte vysielaní bez obsluhy

- vysielanie on-line

- doplní nedostatočný dosah Vašej starej sirény – odvysiela zvuk sirény súčasne so spustením starej sirény

- archív odvysielaných hlásení – zaznamenáva všetky hlásenia pre potrebu kontroly alebo kôli opätovnému použitiu

- pracuje pri výpadku elektrickej energie – jednotky sú vybavené akumulátorom

- integrácia iných zariadení – napr. hlásenie cez bezdrôtový mikrofón do vzdialenosti až 100m

- dokonalejší systém ako ostatné „ALARM – INFO SMS„ – systém na základe alarmových informácií alebo potreby obecného či mestského úradu vie automaticky alebo obsluhou odoslať SMS správy predvolené alebo napísané obsluhou ( napr. „urýchlene sa vráťte domov, Váš dom môže byť zaplavený“ alebo „ do 30min. prebehne evakuácia v našej obci“ alebo „mimoriadne zastupiteľstvo bude 11.11.2010 o 16:00, účasť všetkých nutná“)

- spĺňa podmienky pre varovanie obyvateľstva systémov CO

- ochrana pre nežiadúcim spustením – využíva digitálny protokol pre komunikáciu s hlásičom

- systém vie komunikovať aj s prijímačmi od iných výrobcov (s DTMF komunikáciou)

- prevádzka na základe všeobecného povolenia č. VPR-04/2005 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky bez poplatkov

 

Ďalšie činnosti firmy MÚRCASS s.r.o.:    návrh, predaj, realizácia, servis a prenájom rádiových sietí, zabezpečovacích systémov, kamerových systémov, komunikačných systémov

 

Odpoveď na Vaše otázky dostanete na:

Poštová adresa: MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, 040 01 Košice

tel. 055 6228572

fax 055 6228550

mail: servis@murcass.sk

 

Ak chcete byť informovaný o novinkách alebo akciách zaregistrujte sa na: www.murcass.sk/formular/odber-noviniek/