motorola
entel
jablotron
Certifikovaný partner
iso
ledeos
košík Košík:   suma s DPH: 0 €počet položiek: 0
Reklamácie

Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúcí povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom, faxom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka se mimo iné nevzťahuje na vady:

a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávným skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailem, faxom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
2) Tovar zašlite alebo doručte do autorizovaného servisného strediska. V prípade, že nemáte možnosť zaslať tovar do autorizovaného servisného strediska môžete ho zaslať (nie na dobierku) na našu adresu alebo priniesť osobne vo vopred dohodnutom termíne. Termín doručenia je možné dohodnúť aj telefonicky.
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
5. v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru servisným strediskom alebo našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.