Aktuality

Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti
Bezdrôtový informačný systém obecného rozhlasu <<späť


Info o produkte

Stavebnicový systém Bezdrôtového informačného systému obecného rozhlasu je moderné rádiokomunikačné zariadenie, ktoré umožňuje rôzne spôsoby komunikácie medzi obecným (miestnym, mestským) úradom a občanmi. Základný systém sa skladá z riadiaceho pracoviska ( ústredne a vysielača ) na strane vysielajúceho (úrad) a z neobmedzeného počtu prijímacích súprav na strane občana. Dosah zariadenia ovplyvňuje členitosť a konfigurácia terénu a spravidla sa pohybuje okolo 5 km od vysielacej antény ( vzdušnou čiarou ). V rovinatom teréne sa signál môže šíriť aj do vzdialenosti 10 km. K prenosu signálu v členitom teréne je možne použiť prevádzač - zosilňovač, ktorý umožní príjem signálu bezdrôtového rozhlasu aj za terénnou prekážkou, čím sa dosah celého systému znásobí.


Technické parametre