Aktuality

Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti
CM340 <<späť


Info o produkte
Rádiostanica CM340 je semiduplexná rádiostanica rady Commercial Series. Jedná sa o jednu z najmenších mobilných rádiostaníc na trhu pre komunikáciu z pohyblivého prostriedku alebo pevného miesta. Vďaka jednoduchému jednoznakovému displeju je ovládanie jednoduchšie. Ďalšou výhodou je, že užívatelia starších vozidlových rádiostaníc Motorola ako sú GM300, GM350, GM900 môžu v spojení s výrobkami tejto rady využiť už skôr zakúpené príslušenstvo a ušetriť tak nielen peniaze ale aj čas. Funkcie a prednosti pre CM340 :

 • Selektívna voľba
Rádiostanica je vybavená Private Line a selektívnou voľbou 5-tich tónov a PL/CTCSS.

 • Kompresia hlasu X-Pand a rozšírenie nízkej úrovne
Jasný, čistý a kvalitný posluch v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách rozhovoru.

 • Núdzový režim / Emergency Signalling
Prvoradou úlohou každého zamestnávateľa je starostlivosť o bezpečnosť pracovníkov. Preto majú rádiostanice tzv. núdzový režim, kde stlačením tlačidla upozornite kolegov alebo základňu, že potrebujete pomoc.

 • Osamotený pracovník/Lone Worker
Rádiostanicu je možné naprogramovať tak, aby v pravidelných intervaloch požadovala od užívateľa odozvu. Pokiaľ užívateľ nereaguje správne, spustí sa vopred definovaný postup pre prípad núdze. Pokiaľ dôjde k odcudzeniu rádiostanice, je možné ju na diaľku zablokovať, a tým zabrániť jej zneužitiu.

 • Repeater talk around
umožňuje užívateľovi nestratiť spojenie aj keď pre jeho oblasť prestane fungovať retranslačná stanica – prevádzač ( napr. pri výpadku dodávky elektrickej energie), alebo keď sa rádiostanice dostanú mimo dosah prevádzača.

 • Nastaviteľné úrovne výkonu
Výstupný výkon rádiostanice- programovateľné dve úrovne.

 • Hlasom ovládaný prenos (VOX)
Ak začnete hovoriť rádiostanica sa automaticky prepne do stavu vysielania bez použitia tlačidla mikrofónu

 • Šepot
Účastníka je jasne počuť aj keď hovorí do rádiostanice potichu.

 • Time out/Time
Obmedzuje čas, počas ktorého môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.

 • Presmerovanie hovoru/ Call Forward
Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ nemôžete odpovedať na hovory osobne.

 • Car Radio Mute
Stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.

 • Externý alarm/External alarm
Túto funkciu je možné využiť v prípade, ak je pracovník mimo vozidla t.j. pripojené varovné zariadenie signalizuje príchodzi hovor.

 • Public Address mode
Verejná adresácia, identifikácia volajúceho účastníka

 • DTMF kapacita
Rádiostanica podporuje DTMF vlastnosti s použitím DTMF mikrofónu.

 • Rozšíritelnosť voliteľnými modulmi
Stavajúce možnosti rádiostanice sa dajú rozšíriť pridaním jedného z nasledujúcich voliteľných modulov: - Modul - zabezpečenie správ šifrovaním – utajovač hovoru. - Modul - SmarTrunk II pre lacné spojenie s trunkovou sieťou. - Voliteľný modul uchovávanie zvuku ponúka funkciu diktafónu, ktorý vám umožní uchovávať a vyvolávať hlasové správy.

 • Kanálové skenovanie
Umožňuje sledovať aktivitu a odpovedať na dianie na rôznych komunikačných kanáloch.
Technické parametre

Počet kanálov 10
Frekvenčný rozsah

MB        66-88 MHz
VHF      146-174 MHz
UHF1   403-440 MHz
UHF2   438-470 MHz

Odber prúdu - pohotovostný režim                                                               0,3A
- odber pri príjme s externým 8 Ohm reproduktorom       1,5A
- odber pri vysielaní (25W max) MB/VHF/UHF                    7A / 8A / 8A
Výstupný výkon MB/VHF/UHF   1-25 W

Rozmery

(V x Š x H, v mm)   

44 x 169 x 118

Hmotnosť (kg)
1,020
Prevádzková teplota
- 20 až + 55 oC
Skladovacia teplota

- 40 až + 85 oC

Teplotný šok
- 40 až + 80 oC
Ochrana pred prachom a vodou IP54
Formáty selektívnej voľby pre vysielanie a príjem

PL       Privat Line = CTCSS

DPL     Digital Privat Line = DCS

Select 5           Päťtónová selektívna voľba v rôznych formátoch, napr. ZVEI, CCIR a iné
Programovateľný kanálový krok 12,5/20/25 kHz
Normy - 810F-vojenské normy pre mobilné zariadenia
- vyhovuje smerniciam ES    
Smernica 1999/EE,RTTE,
Smernica 72/245/EEC (95/54/EC) o motorových vozidlách
- spĺňa európske normy č.EN300086,EN301489 01/05, EN60950, EN300113
Iné - interný reproduktor
- 2 programovateľné tlačidlá
- 3 statusové LED-ky
- konektor pre externé príslušenstvo
- anténny konektor : BNC