Aktuality

Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti
GM340 <<späť


Info o produkte
Rádiostanica GM340 Rádiostanica GM340 patrí do rady rádiostaníc Motorola Popular, čo ju predurčuje na rýchlu a jednoduchú obsluhu. Rádiostanice rady Popular sú ideálne pre organizácie s nízkou potrebou komunikácie. Sú jednoduché a zároveň veľmi výkonné. Obsahujú jednoduché základné funkcie, ktoré užívateľom umožňujú nepretržitú a efektívnu komunikáciu. Využíva 5 tónovú (Select5) signalizáciu. Funkcie a prednosti pre GM340 :

 • Selektívna voľba
Rádiostanica je vybavená signalizáciou Private Line a 5tónovú selektívnou voľbou.

 • Kompresia hlasu X-Pand a rozšírenie nízkej úrovne
Jasný, čistý a kvalitný posluch v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách rozhovoru.

 • Núdzový režim / Emergency Signalling
Prvoradou úlohou každého zamestnávateľa je starostlivosť o bezpečnosť pracovníkov. Preto majú rádiostanice tzv. núdzový režim, kde stlačením tlačidla upozornite kolegov alebo základňu, že potrebujete pomoc.

 • Osamotený pracovník/Lone Worker
Rádiostanicu je možné naprogramovať tak, aby v pravidelných intervaloch požadovala od užívateľa odozvu. Pokiaľ užívateľ nereaguje správne, spustí sa vopred definovaný postup pre prípad núdze. Pokiaľ dôjde k odcudzeniu rádiostanice, je možné ju na diaľku zablokovať, a tým zabrániť jej zneužitiu.

 • Repeater talk around
umožňuje užívateľovi nestratiť spojenie aj keď pre jeho oblasť prestane fungovať retranslačná stanica – prevádzač ( napr. pri výpadku dodávky elektrickej energie), alebo keď sa rádiostanice dostanú mimo dosah prevádzača.

 • Nastaviteľné úrovne výkonu
Výstupný výkon rádiostanice - programovateľné dve úrovne.

 • Hlasom ovládaný prenos (VOX)
Ak začnete hovoriť rádiostanica sa automaticky prepne do stavu vysielania bez použitia tlačidla mikrofónu

 • Šepot
Účastníka je jasne počuť aj keď hovorí do rádiostanice potichu.

 • Time out/Time
Obmedzuje čas, počas ktorého môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.

 • Presmerovanie hovoru/ Call Forward
Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ nemôžete odpovedať na hovory osobne.

 • Car Radio Mute
Stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.

 • Externý alarm/External alarm
Túto funkciu je možné využiť v prípade, ak je pracovník mimo vozidla t.j. pripojené varovné zariadenie signalizuje príchodzi hovor.

 • DTMF kapacita
Rádiostanica podporuje DTMF vlastnosti s použitím DTMF mikrofónu.

 • Rozšíritelnosť voliteľnými modulmi
Stavajúce možnosti rádiostanice sa dajú rozšíriť pridaním jedného z nasledujúcich voliteľných modulov: - Modul - zabezpečenie správ šifrovaním – utajovač hovoru. - Modul - SmarTrunk II pre lacné spojenie s trunkovou sieťou. - Voliteľný modul uchovávania zvuku - Voice storage ponúka funkciu diktafónu, ktorý vám umožní uchovávať a vyvolávať hlasové správy.

 • Kanálové skenovanie
Umožňuje sledovať aktivitu a odpovedať na dianie na rôznych komunikačných kanáloch.

 • Signalizácia
Zamietnutie prístupu pri obsadenom kanáli - Identifikácia volajúceho na dispečingu, ak je vybavený príslušnou rdst.

 • Režim megafónu
Pridaním externého reproduktora, spínača a naprogramovaním môžete rádiostanicu zmeniť na megafón.

 • Dátové možnosti
Rádiostanica môže slúžiť na prenos dát pomocou modemu.
Technické parametre

Počet kanálov 6
Frekvenčný rozsah

VHF      136-174 MHz
UHF     403-470 MHz

Napájanie
13,2 Vss (10,8-15,6 Vss) mínus pól na kostre
Výstupný výkon VHF/UHF   1-25 W

Rozmery

(V x Š x H, v mm)   

56 x 176 x 177 (+8mm ovládač hlasitosti)

Hmotnosť (kg)
1,400
Prevádzková teplota
- 30°C až + 60°C
Krytie púzdra
IP54
Formáty selektívnej voľby pre vysielanie a príjem

PL       Privat Line = CTCSS

DPL     Digital Privat Line = DCS

Select 5           Päťtónová selektívna voľba v rôznych formátoch, napr. ZVEI, CCIR a iné
Programovateľný kanálový krok 12,5/20/25 kHz
Ochrana pred prachom a vodou
Splňuje požiadavky MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603
Ochrana pred nárazmi a vibráciami
Splňuje požiadavky MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603
Iné - interný reproduktor
- 6 tlačidiel (vrátane tlačidiel na prepínanie kanálov)- ľubovoľne programovateľné
- 3 statusové LED-ky
- konektor pre externé príslušenstvo
- anténny konektor : BNC