Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti
CertifikátyRADIO CHANNEL PARTNER MOTOROLA
Authorized Dealer Entel
Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Certifikát systému manažérstva
Management System Certificate