Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti
Kontakt

MÚRCASS s.r.o.Názov firmy:                   MÚRCASS s.r.o.

Sídlo firmy:                     Tajovského 6, 040 01 Košice, SR
                                         
Tel:                                   055 / 62 285 72, 055 / 62 508 61
                             
                                          055 / 62 285 73 - predajňa

Fax:                                  055 / 62 285 50

e-mail:                             servis@murcass.sk, murcass@murcass.sk


IČO:                         36168688

IČ DPH:                    SK2020055730


Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., Pobočka Košice

                               Číslo účtu: 127009-512/0200