Návrh a inštalácia záznamových zariadení <<späť ďalej>>


foto
Skupinu komunikačných produktov uzatvárajú záznamové a archivačné zariadenia. Tento produkt zaujal významné postavenie v tejto dobe, nie ako produkt podporujúci produkciu firmy, ale ako produkt nevyhnutný pre dokazovanie
činnosti, analýzu konania ľudí a následné správne a objektívne
rozhodovanie.

Samotné záznamové a archivačné zariadenie zaznamenáva telefónne linky analógové aj ISDN, hovory a identifikácie v rádiových sieťach, ľubovoľné analógové signály a hovory GSM. Pre návrh takéhoto zariadenia je nutné poznať veľa vstupných informácií, a preto je pred začatím spracovania ponuky nutná konzultácia s budúcim užívateľom. ( Výrobca Call Link GmbH. )