Návrh a realizácia komunikačných systémov a telefónnych ústrední <<späť ďalej>>


foto
Neoddeliteľnou súčasťou kvalitného riadenia úspešnej firmy je spoľahlivá komunikácia. Základom takejto komunikácie je takmer v každej firme telefónna ústredňa, ktorá v spojení s ďalšími produktami ako šetriaci automat, automatická spojovateľka, hlasové maily... zefektívni prácu nielen vo firme ale aj smerom k jej zákazníkom. ( výrobca 2N )

Medzi produkty komunikačných systémov našej firmy patria aj dispečerské komunikačné systémy pre riadenia technologických procesov s dispečerom alebo aj bez neho. Tieto produkty sú realizované na báze telefónnych ústrední s možnosťou konferencií až 12 účastníkov, bezdrôtových zariadení,
koncových zariadení v agresívnom prostredí alebo na báze GSM telefónie. (výrobca 2N )