Návrh a realizácia rádiových sietí <<späť ďalej>>


foto
Na základe požiadaviek užívateľov, našich skúsenosti a doporučení spracovávame návrhy riešení rádiových sietí ( fonických aj dátových). Návrhy sú spracovávané na základe:


* požiadaviek budúceho užívateľa

* skúsenosti získaných z podobných projektov

* možnosti technológie

* skúsenosti získaných dlhoročnou praxou v danom regióne

* nami získaných geografických meraní GPS prijímačom

* výsledkov spracovaných na PC pomocou digitálneho modelu terénu a šírenia
rádiového signáluTakto navrhnutý či už jednoduchých alebo zložitý systém aj komplexne zrealizujeme. Našim záujmom nie je len navrhovať a realizovať nové siete, ale aj inovovanie a rozširovanie starších už existujúcich sietí.