Návrh a realizácia vyrozumievacích systémov a bezdrôtového obecného rozhlasu <<späť ďalej>>


foto
V poslednom čase čoraz častejšia existencia rizík ohrozujúcich životy, zdravie obyvateľstva a jeho majetok (napr. povodne, únik chemických látok a plynov ... ) nás prinútilo rozšíriť svoje pôsobenie aj na oblasť , ktorá vyžaduje vybudovanie Vyrozumievacích systémov.

Podľa požiadaviek zákazníka a legislatívnych podmienok navrhujeme aj realizujeme vyrozumievacie systémy:


* Autonómne bezdrôtové s integrovanými sirénami spolupracujúce so sieťou CO

* Automatické vyrozumievacie systémy na báze telefónnych liniek a GSM telefónie

* Pagerové systémyktoré umožnia varovať občanov aj zamestnancov firiem pred možnými hroziacimi alebo už vzniklými mimoriadnymi situáciami, krízovými stavmi a poskytovať prvotné tiesňové informácie.

Bezdrôtový systém vyrozumenia môže byť vybavený bytovými alebo vonkajšími prijímačmi s reproduktormi pre ozvučení priestranstva. Samotný dosah vysielača je závislý na členitosti terénu.

Do skupiny týchto produktov patrí aj bezdrôtový obecný rozhlas , ktorý je prispôsobený pre podmienky obce z hľadiska jednoduchej obsluhy a šírenia hlasu.