Samozrejmosťou je aj technická podpora, servisná činnosť a opravy rádiostaníc Motorola vrátane príslušenstva, rádiostaníc Tesla a všetkých ostatných nami dodávaných zariadení v sídle firmy, alebo na základe dohody aj priamo u zákazníka. Technická podpora v rámci programu MOTOROLA zahŕňa najmä programovanie rádiostaníc, ktorým sa nastavujú ich technické a prevádzkové parametre. Zároveň vykonávame pravidelné revízie rádiových sietí ( vrátane zdrojov, príslušenstva rádiostaníc, anténnych systémov, kabeláže a konektorov ), ktoré Vám z dlhodobého hľadiska zaistia spoľahlivosť a funkčnosť Vášho rádiového systému.