Aktuality

V našej ponuke aj Vertex Standard

Ako sme Vás už informovali, do portfólia spoločnosti Motorola sa dostala aj spoločnosť Vertex Standard ako jej dcéska spoločnosť ( kontroluje 80% akcií ).

To bol dôvod prečo aj naša firma, zástupca Motoroly v SR, prevzala do svojej ponuky rádiostanice tohto výrobcu. No aj naďalej prioritou zostávajú rádiostanice a rádiové systémy Motorola s ktorými pracujeme od roku 1991 a prenosné rádiostanice Entel, ktoré distribuujeme na Slovensko od minulého roku.

Motorola ovláda Vertex Standard

Neprešlo veľa rokov, odkedy Motorola odkúpila od spoločnosti Bosch divíziu vyrábajúcu rádiostanice a už prichádza ďalšia kúpa.

Práve pred rokom, v januári 2008, mediálne oddelenie MOTOROLA, Inc. zverejnilo informáciu o úspešnom zakúpení akcií spoločnosti Vertex Standard Co, Ltd ( založená v roku 1956 ). V súčasnej dobe Motorola vlastí 80% ( kontrolný ) balík akcií. Ďalších 20% akcií si ponechá súkromná firma Tokogichen, Ltd. Prezident spoločnosti Tokogichen si sľubuje od tohto spojenia ďalší rozvoj firmy v oblasti rádiostaníc. Mark Moon, Senior Vice President Motorola, svojím vyjadrením jasnejšie definoval čo očakáva od tohto obchodu. Hlavným cieľom je získať nových zákazníkov a preniknúť do oblasti rádiostaníc v ktorých Motorola nemá takmer žiadne portfolio ( amatérske, letecké a námorné rádiostanice ). Tu je potrebné pripomenúť začiatky oboch firiem. Pokiaľ Motorola začínala s výrobou pre vojenské účely, Vertex Standard začínal s už spomenutými amatérskymi rádiostanicami. Spoločný podnik bude naďalej nazývaný Vertex Standard, Ltd. So sídlom v Tokiu ako dcérska spoločnosť Motoroly.

Uvidíme ako sa spolupráca bude vyvíjať ďalej, či cesta Vertex Standard pôjde do zabudnutia podobne ako s divíziou Bosch alebo v plnej miere využije inovatívne schopnosti Motoroly.

Podľa www.motorola.com/ z 15.1.2008


Zoznam aktualít