História a súčasnosť

V Bratislave okolo roku 1955 vznikla firma MÚR IPO ( Montáž a údržba rádiostaníc ), ktorej úlohou, v rozvoji socialistického hospodárstva, bolo začleniť do výrobného procesu nové prvky riadenia, a tým sa priblížiť západnej Európe. Hlavný cieľ - rádiofikácia firiem - ju začlenil medzi veľmi progresívne firmy s relatívne rýchlym rozvojom.

Materská firma MÚR IPO mala v krátkom čase pokryté celé územie ČSSR svojimi strediskami v každom krajskom meste. Pomerne dlho sa zaoberala len výrobkami socialistických krajín ( podľa teórie sebestačnosti socialistického bloku ), hlavne rádiostanicami domácej výroby TESLA. Po výstavbe prvých jadrových elektrárni bolo jej úlohou zabezpečiť rádiové spojenie na veľmi kvalitnej úrovni. Preto bola nútená nadviazať spoluprácu aj s firmami zo západnej Európy. Výrazná orientácia na špecializovaných výrobcov rádiostaníc, najmä na firmy AUTOPHON a MOTOROLA, bola zaznamenaná po roku 1989. Otvorením trhu pre západné krajiny vznikla výrazná konkurencia. V tom čase vedenie firmy nezvládlo situáciu a firma prešla do likvidácie.

Začiatkom roku 1992 vznikla súkromná firma so sídlom v Košiciach, MÚRcass ( Montáž a údržba rádiostaníc Cassovia ). Novovzniknutá firma prebrala záväzky materskej firmy. Vo väčšej miere sa orientovala na produkty zahraničných firiem ako MAXON, MIDLAND, GRUNDIG a MOTOROLA. Posledná, zo spomenutých firiem mala rádiostanice, ktoré najviac zaujali vedenie novej firmy svojou spoľahlivosťou, dizajnom a v prieskume trhu sa javili ako dobre predajné. Z uvedeného dôvodu v roku1994 zástupcovia firmy MÚRcass podpísali dealersku zmluvu s firmou MOTOROLA, ktorú každoročne obnovuje.

Rozvojom firmy sa okruh pôsobnosti zväčšil o predaj, inštaláciu a servis elektrozabezpečovacích systémov – prevzala výrobný program českého výrobcu Jablotron, monitorovacieho televízneho systému, telefónnych ústrední, GSM telefónie a rádiového prenosu dát. V roku 2000 firma MÚRcass rozšírila svoje pôsobenie aj do sféry miestnej správy a začala s realizáciou, predajom a servisom Bezdrôtového miestneho informačného systému, pod názvom Bezdrôtový Obecný Rozhlas.