Záznamové zariadenia

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty