Záznamové zariadenia

Registrátor TRX KSRC 5128

Server určený pre nahrávanie max. 128 liniek.

Registrátor TRX KSRC 5128

Zoznam

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty