Záznamové zariadenia

Registrátor TRX KSRC 308 2U

Server určený pre nahrávanie max. 8 liniek.

Registrátor TRX KSRC 308 2U

Zoznam

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty