Služby

Dodávka a montáž výstražných zariadeníTáto činnosť nám vyplynula ako doplnková služba pre našich zákazníkov, ktorí mali požiadavky v rámci inštalácie rádiových zariadení aj na dodávku a montáž výstražných svetelných a zvukových zariadení.

V našej ponuke sú výstražné zariadenia firiem HELLA, Britax, AZD Tesla Valašské Meziřičí, a FEDERAL SIGNAL VAMA.

Návrh a realizácia rádiových sietíNa základe požiadaviek užívateľov, našich skúsenosti a doporučení spracovávame návrhy riešení rádiových sietí ( fonických aj dátových). Návrhy sú spracovávané na základe:

 • požiadaviek budúceho užívateľa
 • skúsenosti získaných z podobných projektov
 • možnosti technológie
 • skúsenosti získaných dlhoročnou praxou v danom regióne
 • nami získaných geografických meraní GPS prijímačom
 • výsledkov spracovaných na PC pomocou digitálneho modelu terénu a šírenia rádiového signálu

Takto navrhnutý či už jednoduchých alebo zložitý systém aj komplexne zrealizujeme. Našim záujmom nie je len navrhovať a realizovať nové siete, ale aj inovovanie a rozširovanie starších už existujúcich sietí.

Mnohým firmám vzniknú občas situácie, kde je potreba komunikácie na menšie vzdialenosti a na obmedzenú dobu ako sú napr. montáž alebo inštalácia technológii v rozľahlých objektoch, organizovanie kultúrno -spoločenských a športových akcií atď. Pre tieto mnohokrát jednorázové akcie krátkodobého charakteru sa rádiostanice zákazníkovi neoplatí kupovať, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť možnosť si tieto rádiostanice zapožičať, alebo na požiadanie Vám navrhnúť taký systém komunikácie ( predovšetkým pre komunikáciu na väčšie vzdialenosti ), ktorý by splnil Vaše predstavy.

 • možnosť okamžitého použitia
 • rádiové systémy Košice, Prešov a okolie na Tele MURcass
 • iné požiadavky (rádiová sieť na kľúč)
 • zapožičiavame profesionálne, spoľahlivé rádiostanice Motorola
 • k rádiostaniciam je možné zapožičať aj odposluch

Pri každej realizácií novej rádiovej siete alebo pri zmenách v starších sieťach postupujeme v súlade so zákonom č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a jeho neskorších noviel a zároveň vypracovávame potrebné legislatívne podklady ( so zameraním geografických súradníc) pre TÚ SR Bratislava, ktorý vydáva rozhodnutie pre prevádzku rádiových zariadení.

Na základe konzultácie so zákazníkom, v stave návrhu a výsledkov spracovaných v digitálnej mape a pred samotnou realizáciou vykonávame meranie šírenia rádiového signálu MŠRS, ktoré sa vykonáva rádiostanicami MOTOROLA. Toto samotné meranie ukáže reálne možnosti vytvorenia požadovaného systému fonického spojenia a umožní optimalizovať systém tak, aby vyhovoval požiadavkám budúceho užívateľa.

Návrh a realizácia zabezpečovacích systémovRozvojom firmy sa okruh pôsobnosti zväčšil aj o predaj, inštaláciu a servis elektrozabezpečovacích systémov.
Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave.
Samotný návrh na zabezpečenie Vám vypracuje odborne školený personál na základe osobnej obhliadky Vášho objektu alebo na základe projektu stavby.

V prípade, že objekt je už postavený a nechcete ťahať káble vieme Vám navrhnúť aj bezdrôtové riešenie. Každý výrobok použitý v systéme EZS je atestovaný, alebo naň bolo vystavené vyhlásenie o zhode. Tieto doklady sú určitou zárukou kvality EZS a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu. ( Jablotron, Paradox )

Návrh a realizácia vyrozumievacích systémov a bezdrôtového obecného rozhlasuV poslednom čase čoraz častejšia existencia rizík ohrozujúcich životy, zdravie obyvateľstva a jeho majetok (napr. povodne, únik chemických látok a plynov ... ) nás prinútilo rozšíriť svoje pôsobenie aj na oblasť , ktorá vyžaduje vybudovanie Vyrozumievacích systémov.

Podľa požiadaviek zákazníka a legislatívnych podmienok navrhujeme aj realizujeme vyrozumievacie systémy:

 • Autonómne bezdrôtové s integrovanými sirénami spolupracujúce so sieťou CO
 • Automatické vyrozumievacie systémy na báze telefónnych liniek a GSM telefónie
 • Pagerové systémy

ktoré umožnia varovať občanov aj zamestnancov firiem pred možnými hroziacimi alebo už vzniklými mimoriadnymi situáciami, krízovými stavmi a poskytovať prvotné tiesňové informácie.

Bezdrôtový systém vyrozumenia môže byť vybavený bytovými alebo vonkajšími prijímačmi s reproduktormi pre ozvučení priestranstva. Samotný dosah vysielača je závislý na členitosti terénu.

Do skupiny týchto produktov patrí aj bezdrôtový obecný rozhlas , ktorý je prispôsobený pre podmienky obce z hľadiska jednoduchej obsluhy a šírenia hlasu.

Návrh a realizácia komunikačných systémov a telefónnych ústredníNeoddeliteľnou súčasťou kvalitného riadenia úspešnej firmy je spoľahlivá komunikácia. Základom takejto komunikácie je takmer v každej firme telefónna ústredňa, ktorá v spojení s ďalšími produktami ako šetriaci automat, automatická spojovateľka, hlasové maily... zefektívni prácu nielen vo firme ale aj smerom k jej zákazníkom. ( výrobca 2N )

Medzi produkty komunikačných systémov našej firmy patria aj dispečerské komunikačné systémy pre riadenia technologických procesov s dispečerom alebo aj bez neho. Tieto produkty sú realizované na báze telefónnych ústrední s možnosťou konferencií až 12 účastníkov, bezdrôtových zariadení, koncových zariadení v agresívnom prostredí alebo na báze GSM telefónie. (výrobca 2N )

Návrh a inštalácia záznamových zariadeníSkupinu komunikačných produktov uzatvárajú záznamové a archivačné zariadenia. Tento produkt zaujal významné postavenie v tejto dobe, nie ako produkt podporujúci produkciu firmy, ale ako produkt nevyhnutný pre dokazovanie činnosti, analýzu konania ľudí a následné správne a objektívne rozhodovanie.

Samotné záznamové a archivačné zariadenie zaznamenáva telefónne linky analógové aj ISDN, hovory a identifikácie v rádiových sieťach, ľubovoľné analógové signály a hovory GSM. Pre návrh takéhoto zariadenia je nutné poznať veľa vstupných informácií, a preto je pred začatím spracovania ponuky nutná konzultácia s budúcim užívateľom. ( Výrobca Call Link GmbH. )

Dodávka a montáž videomonitorovacích systémovV rámci zabezpečovacích systémov realizujeme aj dodávku a montáž priemyselnej televízie, pomocou ktorej je možné nie len registrovať pokus o napadnutie objektu ale aj zistiť priamo druh napadnutia, prípadne počet útočníkov a oblasť narušenia. K neskoršej analýze priebehu narušenia je možné udalosti vrátane dátumu a času archivovať analógovo alebo digitálne pomocou záznamových zariadení. Aplikácie priemyselnej televízie realizujeme pomocou moderných video systémov firiem HIKVISION, DAHUA, BOSCH, SAMSUNG, SONY a ďalších.

Samozrejmosťou je aj technická podpora, servisná činnosť a opravy rádiostaníc Motorola vrátane príslušenstva, rádiostaníc Tesla a všetkých ostatných nami dodávaných zariadení v sídle firmy, alebo na základe dohody aj priamo u zákazníka. Technická podpora v rámci programu MOTOROLA zahŕňa najmä programovanie rádiostaníc, ktorým sa nastavujú ich technické a prevádzkové parametre. Zároveň vykonávame pravidelné revízie rádiových sietí ( vrátane zdrojov, príslušenstva rádiostaníc, anténnych systémov, kabeláže a konektorov ), ktoré Vám z dlhodobého hľadiska zaistia spoľahlivosť a funkčnosť Vášho rádiového systému.

V rámci komplexných služieb vykonávame aj školenia:

 • obsluhy jednotlivých nami dodávaných zariadení
 • osôb pre obsluhu rádiostaníc podľa zákona 610/2003 Zb. o telekomunikáciách.

Bližšie informácie o prenájme profesionálnych rádiostaníc získate na mailových adresách
servis@murcass.skpeter_kovac@murcass.sklabanc@murcass.sk