Záznamové zariadenia

Fontel OktaNET

Samostané nahrávacie zariadenie so zabudovaným pevným diskom (pracuje bez potreby počítača) pre nahrávanie 8 analógových liniek (PSTN/POTS).
Fontel OktaNET

Zoznam

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty