Záznamové zariadenia

Registrátor TRX KSRC 316 2U

Server určený pre nahrávanie max. 16 liniek.

Registrátor TRX KSRC 316 2U

Zoznam

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty