Záznamové zariadenia

FonTel L4NET/1

Samostané nahrávacie zariadenie so zabudovaným pevným diskom (pracuje bez potreby počítača) pre nahrávanie 1 analógovej linky (PSTN/POTS).

FonTel L4NET/1

Zoznam

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty