Záznamové zariadenia

FonTel L4NET/3

Samostané nahrávacie zariadenie so zabudovaným pevným diskom (pracuje bez potreby počítača) pre nahrávanie 4 analógových liniek (PSTN/POTS).

FonTel L4NET/3

Zoznam

Nahrávanie telefonických a rádiových hovorov

Fontel

Registrátor TRX - Servery

Registrátor TRX - Telekomunikačné karty