Aktuality

Zapožičanie - prenájom rádiostaníc (vysielačiek)

Mnohým firmám vzniknú občas situácie, kde je potreba komunikácie na menšie vzdialenosti a na obmedzenú dobu ako sú napr. montáž alebo inštalácia technológii v rozľahlých objektoch, organizovanie kultúrno -spoločenských a športových akcií atď. Pre tieto mnohokrát jednorázové akcie krátkodobého charakteru sa rádiostanice zákazníkovi neoplatí kupovať, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť možnosť si tieto rádiostanice zapožičať, alebo na požiadanie Vám navrhnúť taký systém komunikácie ( predovšetkým pre komunikáciu na väčšie vzdialenosti ), ktorý by splnil Vaše predstavy.

Bližšie informácie o prenájme profesionálnych rádiostaníc a individuálnu cenovú ponuku získate na mailových adresách servis@murcass.sk
peter_kovac@murcass.sk
labanc@murcass.sk


Zoznam aktualít