Analógové linky

4 portová analógová karta

Karta umožňuje pripojnie bežnej telefónnej linky, rádiotelefónu, mikrofónu a ostatných zdrojov analógového signálu do registrátora TRX.

4 portová analógová karta

Zoznam