Svetelné výstražné zariadenia pre autá

Svetelné rampy VxK a VxD

Svetelné rampy VxK a VxD

Technické parametre

  • zábleskové 360° alebo rotačné zdroje svetla
  • modré, červené, oranžové alebo transparentné kryty
  • modro červené rampy majú vpredu osadený tlakový reproduktor a vzadu LED diódový displej STOP
  • verzie s programovateľným LED displejom
  • verzie s napájaním 12 alebo 24 V
Svetelné rampy VxK a VxD
Svetelné výstražné zariadenia pre autá / Svetelné rampy VxK a Vx

Zoznam

Výstražné svetelné rampy

Výstražné svetelné majáky