Konvenčné rádiostanice

GM380

Rádiostanica GM380 je semiduplexná rádiostanica rady Sophisticated s veľkým štvorriadkovým grafickým displejom a plne funkčnou DTMF klávesnicu. Rádiostanica využíva 5 tónovú (Select5) signalizáciu. Rádiostanica GM380 je určená pre náročnejších užívateľov , umožňujúca maximálny možný komfort pri rádiovej komunikácii. Funkcie a prednosti pre GM380 :

 • Selektívna voľba Rádiostanica je vybavená signalizáciou Private Line a 5tónovú selektívnou voľbou.
 • Kompresia hlasu X-Pand a rozšírenie nízkej úrovne Jasný, čistý a kvalitný posluch v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách rozhovoru.
 • Núdzový režim / Emergency Signalling Prvoradou úlohou každého zamestnávateľa je starostlivosť o bezpečnosť pracovníkov. Preto majú rádiostanice tzv. núdzový režim, kde stlačením tlačidla upozornite kolegov alebo základňu, že potrebujete pomoc.
 • Osamotený pracovník/Lone Worker Rádiostanicu je možné naprogramovať tak, aby v pravidelných intervaloch požadovala od užívateľa odozvu. Pokiaľ užívateľ nereaguje správne, spustí sa vopred definovaný postup pre prípad núdze. Pokiaľ dôjde k odcudzeniu rádiostanice, je možné ju na diaľku zablokovať, a tým zabrániť jej zneužitiu.
 • Repeater talk around umožňuje užívateľovi nestratiť spojenie aj keď pre jeho oblasť prestane fungovať retranslačná stanica – prevádzač ( napr. pri výpadku dodávky elektrickej energie), alebo keď sa rádiostanice dostanú mimo dosah prevádzača.
 • Nastaviteľné úrovne výkonu Výstupný výkon rádiostanice- programovateľné dve úrovne.
 • Hlasom ovládaný prenos (VOX) Ak začnete hovoriť rádiostanica sa automaticky prepne do stavu vysielania bez použitia tlačidla mikrofónu
 • Šepot Účastníka je jasne počuť aj keď hovorí do rádiostanice potichu.
 • Time out/Time Obmedzuje čas, počas ktorého môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.
 • Presmerovanie hovoru/ Call Forward Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ nemôžete odpovedať na hovory osobne.
 • Car Radio Mute Stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.
 • Externý alarm/External alarm Túto funkciu je možné využiť v prípade, ak je pracovník mimo vozidla t.j. pripojené varovné zariadenie signalizuje príchodzi hovor.
 • Public Address mode Verejná adresácia, identifikácia volajúceho účastníka
 • DTMF kapacita Rádiostanica ma na prednom paneli plne funkčnú DTMF klávesnicu
 • Rozšíritelnosť voliteľnými modulmi Stavajúce možnosti rádiostanice sa dajú rozšíriť pridaním jedného z nasledujúcich voliteľných modulov: - Modul - zabezpečenie správ šifrovaním – utajovač hovoru. - Modul - SmarTrunk II pre lacné spojenie s trunkovou sieťou.
 • Kanálové skenovanie Umožňuje sledovať aktivitu a odpovedať na dianie na rôznych komunikačných kanáloch.
 • Missed Calls Udržuje v pamäti zoznam neprijatých hovorov.
 • Status & Contact List Umožňuje na displeji zobrazovanie prevádzkových stavov rádiostanice, mená volajúcich, potvrdzovanie typov volaní, ktoré sú odlíšené osobitnými zvukovými signalizáciami a naviac je možné zasielanie textových správ- hlásení, ktoré sú vopred definované, bez nutnosti hovoriť.
 • Režim megafónu Pridaním externého reproduktora, spínača a naprogramovaním môžete rádiostanicu zmeniť na megafón.
 • Voice Storage Hlasový záznamník, modul pre ukladanie hlasových správ - štandard pre tento model
 • Dátové možnosti Rádiostanica môže slúžiť na prenos dát pomocou modemu.

Technické parametre

Počet kanálov 255
Frekvenčný rozsah

VHF 136-174 MHz
UHF 403-470 MHz

Napájanie
13,2 Vss (10,8-15,6 Vss)
Výstupný výkon VHF/UHF 1-25 W

Rozmery

(V x Š x H, v mm)

72 x 185 x 188

Hmotnosť (kg)
1,400
Prevádzková teplota
- 30°C až + 60°C
Krytie púzdra
IP54
Formáty selektívnej voľby pre vysielanie a príjem

PL Privat Line = CTCSS

DPL Digital Privat Line = DCS

Select 5 Päťtónová selektívna voľba v rôznych formátoch, napr. ZVEI, CCIR a iné
Programovateľný kanálový krok 12,5/20/25 kHz
Ochrana pred prachom a vodou
Splňuje požiadavky MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603
Ochrana pred nárazmi a vibráciami
Splňuje požiadavky MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603
Iné - interný reproduktor
- displej - veľký 4 riadkový, 14 znakový alfanumerický
- 7 tlačidiel - ľubovoľne programovateľné
- 3 statusové LED-ky
- navigačné tlačidlá pre ovládanie Menu funkcií
- konektor pre externé príslušenstvo
- anténny konektor : BNC
GM380

Zoznam

Prenosné

Vozidlové

Pre voľný čas