Konvenčné rádiostanice

CM360

Rádiostanica CM360 je semiduplexná rádiostanica rady Commercial s osem znakovým displejom a s 10 ikonami pre ľahšie používanie a je určená pre náročnejších užívateľov . Jedná sa o jednu z najmenších mobilných rádiostaníc na trhu pre komunikáciu z pohyblivého prostriedku alebo pevného miesta. Ďalšou výhodou je, že užívatelia starších vozidlových rádiostaníc Motorola ako sú GM300, GM350, GM900 môžu v spojení s výrobkami tejto rady využiť už skôr zakúpené príslušenstvo a ušetriť tak nielen peniaze ale aj čas. Funkcie a prednosti pre CM360 :

 • Selektívna voľba Rádiostanica je vybavená Private Line a selektívnou voľbou 5-tich tónov a PL/CTCSS.
 • Kompresia hlasu X-Pand a rozšírenie nízkej úrovne Jasný, čistý a kvalitný posluch v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách rozhovoru.
 • Núdzový režim / Emergency Signalling Prvoradou úlohou každého zamestnávateľa je starostlivosť o bezpečnosť pracovníkov. Preto majú rádiostanice tzv. núdzový režim, kde stlačením tlačidla upozornite kolegov alebo základňu, že potrebujete pomoc.
 • Osamotený pracovník/Lone Worker Rádiostanicu je možné naprogramovať tak, aby v pravidelných intervaloch požadovala od užívateľa odozvu. Pokiaľ užívateľ nereaguje správne, spustí sa vopred definovaný postup pre prípad núdze. Pokiaľ dôjde k odcudzeniu rádiostanice, je možné ju na diaľku zablokovať, a tým zabrániť jej zneužitiu.
 • Repeater talk around umožňuje užívateľovi nestratiť spojenie aj keď pre jeho oblasť prestane fungovať retranslačná stanica – prevádzač ( napr. pri výpadku dodávky elektrickej energie), alebo keď sa rádiostanice dostanú mimo dosah prevádzača.
 • Nastaviteľné úrovne výkonu Výstupný výkon rádiostanice- programovateľné dve úrovne.
 • Hlasom ovládaný prenos (VOX) Ak začnete hovoriť rádiostanica sa automaticky prepne do stavu vysielania bez použitia tlačidla mikrofónu
 • Šepot Účastníka je jasne počuť aj keď hovorí do rádiostanice potichu.
 • Time out/Time Obmedzuje čas, počas ktorého môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.
 • Presmerovanie hovoru/ Call Forward Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ nemôžete odpovedať na hovory osobne.
 • Car Radio Mute Stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru. Externý alarm/External alarm Túto funkciu je možné využiť v prípade, ak je pracovník mimo vozidla t.j. pripojené varovné zariadenie signalizuje príchodzi hovor.
 • Public Address mode Verejná adresácia, identifikácia volajúceho účastníka
 • DTMF kapacita Rádiostanica podporuje DTMF vlastnosti s použitím DTMF mikrofónu.
 • Rozšíritelnosť voliteľnými modulmi Stavajúce možnosti rádiostanice sa dajú rozšíriť pridaním jedného z nasledujúcich voliteľných modulov: - Modul - zabezpečenie správ šifrovaním – utajovač hovoru. - Modul - SmarTrunk II pre lacné spojenie s trunkovou sieťou. - Voliteľný modul uchovávanie zvuku ponúka funkciu diktafónu, ktorý vám umožní uchovávať a vyvolávať hlasové správy.
 • Kanálové skenovanie Umožňuje sledovať aktivitu a odpovedať na dianie na rôznych komunikačných kanáloch.
 • Missed Calls Udržuje v pamäti zoznam neprijatých hovorov.
 • Status & Contact List Umožňuje na displeji zobrazovanie prevádzkových stavov rádiostanice, mená volajúcich, potvrdzovanie typov volaní, ktoré sú odlíšené osobitnými zvukovými signalizáciami a naviac je možné zasielanie textových správ, ktoré sú vopred definované.

Technické parametre

Počet kanálov 100
Frekvenčný rozsah

MB 66-88 MHz
VHF 146-174 MHz
UHF1 403-440 MHz
UHF2 438-470 MHz

Odber prúdu - pohotovostný režim 0,3A
- odber pri príjme s externým 8 Ohm reproduktorom 1,5A
- odber pri vysielaní (25W max) MB/VHF/UHF 7A / 8A / 8A
Výstupný výkon MB/VHF/UHF 1-25 W

Rozmery

(V x Š x H, v mm)

44 x 169 x 118

Hmotnosť (kg)
1,020
Prevádzková teplota
- 20°C až + 55°C
Skladovacia teplota

- 40°C až + 85°C

Teplotný šok
- 40°C až + 80°C
Ochrana pred prachom a vodou IP54
Formáty selektívnej voľby pre vysielanie a príjem

PL Privat Line = CTCSS

DPL Digital Privat Line = DCS

Select 5 Päťtónová selektívna voľba v rôznych formátoch, napr. ZVEI, CCIR a iné
Programovateľný kanálový krok 12,5/20/25 kHz
Normy - 810F-vojenské normy pre mobilné zariadenia
- vyhovuje smerniciam ES
Smernica 1999/EE,RTTE,
Smernica 72/245/EEC (95/54/EC) o motorových vozidlách
- spĺňa európske normy č.EN300086,EN301489 01/05, EN60950, EN300113
Iné - interný reproduktor
- displej-jednoriadkový, osem znakový
- 4 programovateľné tlačidlá
- 3 statusové LED-ky
- navigačné tlačidlá pre ovládanie "Menu
- konektor pre externé príslušenstvo
- anténny konektor : BNC
CM360

Zoznam

Prenosné

Vozidlové

Pre voľný čas