Konvenčné rádiostanice prenosné - Motorola

GP380

Rádiostanica GP380 Versatil Rádiostanica GP380 je vyšším technickým stupňom rádiostanice GP360 a je určená pre rozvíjajúce sa organizácie pre svoju jedinečnú mnohostrannosť. V prípade potreby sa dá rádiostanica ľahko preprogramovať v teréne. Má všetky vlastnosti ako GP360 a k tomu plnú klávesnicu (6 x 3 klávesy) a navyše možnosť priameho zadávania čísel selektívnej 5-tónovej voľby z klávesnice. Rádiostanica GP380 je schopná generovať DTMF tóny, vďaka čomu je možné ju používať aj na telefonovanie v JTS. Funkcie a prednosti pre GP380 :

Selektívna voľba
Rádiostanica je vybavená Private Line a selektívnou voľbou 5-tich tónov a PL/CTCSS.

Kompresia hlasu X-Pand a rozšírenie nízkej úrovne
Jasný, čistý a kvalitný posluch v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách rozhovoru.

Núdzová signalizácia /Emergency/
Rádiostanica vysiela volanie o pomoc vopred určenej osobe alebo skupine ľudí.

Osamotený pracovník
Funkcia je určená jednotlivcom, ktorý pracujú ďaleko od svojej skupiny. Pokiaľ užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica prejde na režim núdze.

Talkaround
Aktivovanie tejto funkcie umožňuje komunikovať priamo s inou rádiostanicou i na kanáli používanom pre spojenie cez prevádzačový systém a znamená ľahkú miestnu komunikáciu medzi rádiostanicami.

Nastaviteľná úroveň výkonu
Výstupný výkon rádiostanice sa dá nastaviť na dve úrovne - nízky výkon predlžuje životnosť batérie a vysoký výkon umožňuje rádiostanici prenos na dlhšiu vzdialenosť.

Hlasom ovládaný prenos (VOX)
Použitie náhlavnej súpravy VOX Vám uvoľní ruky.

Šepot
Účastníka je jasne počuť i pokiaľ hovorí do rádiostanice potichu.

Time out/Time
Obmedzuje čas, po ktorom môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.

Presmerovanie hovoru
Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ nemôžete odpovedať na hovory osobne.

Rozšíritelnosť voliteľnými modulmi
Stavajúce možnosti rádiostanice sa dajú rozšíriť pridaním jedného z nasledujúcich voliteľných modulov: - Modul - zabezpečenie správ šifrovaním – utajovač hovoru. - Modul - SmarTrunk II pre lacné spojenie s trunkovou sieťou. - Voliteľný modul uchovávanie zvuku ponúka funkciu diktafónu, ktorý vám umožní uchovávať a vyvolávať hlasové správy.

Kanálové skenovanie
Umožňuje sledovať aktivitu a odpovedať na dianie na rôznych komunikačných kanáloch.

Ukladanie hlasu
Diktafón: blok bez papiera, ktorý Vám umožní ukladať a vyvolávať hlasové správy. Záznamník: hlasová výzva pre volajúcich, aby zanechali hlasovú správu, ktorá bude v rádiostanici uchovaná.

Display- Informácie pre užívateľa
Štrnásť znakový alfanumerický displej (podsvietený) ukazuje stav batérie, kvalitu signálu a zároveň umožňuje ľahký a pohodlný prístup k dole umiestneným ikonám. Rádiostanica umožňuje obsluhe okamžitú pripravenosť k práci po pohľade na prehľadný displej. Displej v spolupráci s tlačidlami rýchleho menu intuitívne navádza k správnej a efektívnej obsluhe rádiostanice. Rádiostanica ďalej umožňuje

Rapidcall
– voľba čísla jedným dotykom, ľahko použiteľné menu a alfanumerický telefónny adresár / zoznam kontaktov

Caller ID
- zobrazenie čísla volajúceho na displeji

Channel Aliasing
- majúci význam pri prideľovaní názvov jednotlivým účastníkom komunikácie zobrazenie čísla volajúceho na displeji

Status Messages
- príjem a zasielanie alfanumerických statusových správ bez vplyvu na hlasovú komunikáciu

Contact List
- umožňuje pri používaní 5-tónovej selektívnej voľby zadávať čísla ako jednotlivých účastníkov, tak aj hovorové skupiny priamo zo zoznamu a odoslanie čísla jedným tlačidlom zobrazenie čísla volajúceho na displeji

Technické parametre

Počet kanálov 255
Frekvenčný rozsah

LB 35-50 MHz

VHF 136-174 MHz

UHF 403-470 MHz

Napájanie akumulátor 7.5 V
Výstupný výkon LB 6 W
VHF 1-5 W
UHF 1-4 W

Rozmery

(V x Š x H, mm, výška nezahrňuje ovládacie prvky a anténu)

137 x 57,5 x 37,5

Hmotnosť (g)

- so štandardným NiMh akumulátorom 420g

- s Extra NiMh akumulátorom 500g

- s NiCd akumulátorom 450g

- s Li-lon akumulátorom 350g

Priemerná životnosť batérie

(cyklus 5/5/90)

- nízky výkon – NiMh / NiCd / Li-Ion 11 hodín / 12 hodín / 11 hodín

- vysoký výkon – NiMh / NiCd / Li-Ion 8 hodín / 9 hodín / 8 hodín

Krytie puzdra

vydrží skúšku dažďom podľa MIL STD 810 C/D/E a IP54

Náraz a vibrácie ochranu zaisťuje nárazuvzdorný plášť, ktorý prevyšuje požiadavky danej MIL STD 810-C/D/E a TIA/EIA 603
Prach a vlhkosť ochranu zaisťuje plášť odolný proti poveternostným vplyvom, ktorý prevyšuje požiadavky dané MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603
Formáty selektívnej voľby pre vysielanie a príjem

PL Privat Line = CTCSS

DPL Digital Privat Line = DCS

Select 5 Päťtónová selektívna voľba v rôznych formátoch, napr. ZVEI, CCIR a iné
Programovateľný kanálový krok 12,5/20/25 kHz
Iné - displej - 1 riadkový, 14 znakový alfanumerický
- 6 tlačidlová klávesnica – pre ovládanie menu
- numerická klávesnica
- konektor pre externé príslušenstvo
GP380

Zoznam