Konvenčné rádiostanice prenosné - Motorola

GP344

Malá rádiostanica Popular. Nový model v rade prenosných rádiostaníc “Professional” nahradzuje rádiostanicu VISAR - najmenšia štandardne vyrábané rádiostanica na svete. Má špičkovú výbavu rady Professional, robustnú konštrukciu, jednoduchú obsluhu, malé rozmery a hmotnosť. Funkcie a prednosti pre GP344 :

Selektívna voľba
Rádiostanica je vybavená Private Line a selektívnou voľbou 5-tich tónov a PL/CTCSS.

Kompresia hlasu X-Pand a rozšírenie nízkej úrovne
Jasný, čistý a kvalitný posluch v hlučnom prostredí. Rozšírenie nízkej úrovne umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý zvyčajne počujeme v pauzách rozhovoru.

Núdzová signalizácia /Emergency
Rádiostanica vysiela volanie o pomoc vopred určenej osobe alebo skupine ľudí.

Osamotený pracovník
Funkcia je určená jednotlivcom, ktorý pracujú ďaleko od svojej skupiny. Pokiaľ užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica prejde na režim núdze.

Talkaround
Aktivovanie tejto funkcie umožňuje komunikovať priamo s inou rádiostanicou i na kanáli používanom pre spojenie cez prevádzačový systém a znamená ľahkú miestnu komunikáciu medzi rádiostanicami.

Nastaviteľné úrovne výkonu
Výstupný výkon rádiostanice sa dá nastaviť na dve úrovne - nízky výkon predlžuje životnosť batérie a vysoký výkon umožňuje rádiostanici prenos na dlhšiu vzdialenosť.

Hlasom ovládaný prenos (VOX)
Použitie náhlavnej súpravy VOX Vám uvoľní ruky.

Šepot
Účastníka je jasne počuť i pokiaľ hovorí do rádiostanice potichu.

Time out/Time
Obmedzuje čas, po ktorom môže užívateľ súvisle vysielať. To umožňuje efektívnejšie využitie kanálu.

Presmerovanie hovoru
Umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ nemôžete odpovedať na hovory osobne.

Rozšíritelnosť voliteľnými modulmi
Stavajúce možnosti rádiostanice sa dajú rozšíriť pridaním jedného z nasledujúcich voliteľných modulov: - Modul - zabezpečenie správ šifrovaním – utajovač hovoru. - Modul - SmarTrunk II pre lacné spojenie s trunkovou sieťou. - Voliteľný modul uchovávanie zvuku ponúka funkciu diktafónu, ktorý vám umožní uchovávať a vyvolávať hlasové správy.

Kanálové skenovanie
Umožňuje sledovať aktivitu a odpovedať na dianie na rôznych komunikačných kanáloch.

Technické parametre

Počet kanálov 16
Frekvenčný rozsah

VHF 136-174 MHz

UHF 403-470 MHz

Napájanie akumulátor 7.5 V
Výstupný výkon VHF 1-5 W
UHF 1-4 W

Rozmery

(V x Š x H, mm, výška nezahrňuje ovládacie prvky a anténu)

101,5 x 55,5 x 30,5

Hmotnosť (g)

- s Li-lon akumulátorom 250g

Priemerná životnosť batérie

(cyklus 5/5/90)

- nízky výkon – Li-Ion 9 hodín

- vysoký výkon – Li-Ion 7 hodín

Krytie puzdra

vydrží skúšku dažďom podľa MIL STD 810 C/D/E a IP54

Náraz a vibrácie ochranu zaisťuje nárazuvzdorný plášť, ktorý prevyšuje požiadavky danej MIL STD 810-C/D/E a TIA/EIA 603
Prach a vlhkosť ochranu zaisťuje plášť odolný proti poveternostným vplyvom, ktorý prevyšuje požiadavky dané MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603
Formáty selektívnej voľby pre vysielanie a príjem

PL Privat Line = CTCSS

DPL Digital Privat Line = DCS

Select 5 Päťtónová selektívna voľba v rôznych formátoch, napr. ZVEI, CCIR a iné
Programovateľný kanálový krok 12,5/20/25 kHz
GP344

Zoznam