Antény

OV80.1

Ofsetová anténa OV80.1 je určená pre základňové rádiostanice pracujúce v pásme 75 - 88MHz. Môže byť použitá pre príjem aj vysielanie do výkonu 200W. Anténa má mierne smerový vyžarovací diagram so ziskom 2,5dBd. Anténa je širokopásmová a je teda vhodná aj pre duplexnú prevádzku.

Konštrukčne je anténa riešená ako polvlný dipól umiestnený na nosnej trubke.

Anténa je zvarovaná z hliníkovej zliatiny, povrchovo je chránená polyesterovou farbou.

Pri údere bleskom je anténa chránená galvanickým prepojením so stožiarom.

Odolnosť proti vetru je 150 km/h.

Anténa sa pripája ku koax. káblu konektorom typu "N" typu 535101-015A3

K anténe je možno dodať držiaky z pozinkovanej ocele pre priemer stožiara 30 až 180mm.

Technické parametre

Frekvenčný rozsah

75-88 MHz

Zisk v prednom smere (dBd) 2-2,5
Zisk v zadnom smere (dBd) -1,5
Vyžarovací diagram v H - rovine (°) offsef

Šírka zväzku pre -3dB v E - rovine (°)

30

Napäťový činiteľ stojatých vĺn menší ako 1,8
Polarizácia vertikálna
Nominálna impedancia (Ohm) 50
Maximálny vstupný výkon (W) 200
Rozmery rahno/žiarič (mm) 1500 / 1700

OV80.1

Zoznam

Základňové

Vozidlové