Antény

SA400.5

Smerová anténa SA400.5 je určená pre základňové rádiostanice pracujúce v pásme 440 -470MHz.

Môže byť použitá pre príjem aj vysielanie do výkonu 200W. Anténa má smerový vyžarovací diagram je širokopásmová a je teda vhodná aj pre duplexnú prevádzku.

Konštrukčne je anténa riešená ako päťprvková YAGI.

Anténa je zvarovaná z hliníkovej zliatiny, povrchovo je chránená polyesterovou farbou.

Pri údere bleskom je anténa chránená galvanickým prepojením so stožiarom.

Odolnosť proti vetru je 150 km/h.

Anténa sa pripája ku koax. káblu konektorom typu "N" typu 535101-015A3

K anténe je možno dodať držiaky z pozinkovanej ocele pre priemer stožiara 30 až 180mm.

Technické parametre

Frekvenčný rozsah

440-470 MHz

Zisk (dBd) 6,1-6,7
Vyžarovací diagram v H - rovine (°) 96-105

Šírka zväzku pre -3dB v E-rovine (°)

60-65

Napäťový činiteľ stojatých vĺn menší ako 1,5
Polarizácia vertikálna
Nominálna impedancia (Ohm) 50
Maximálny vstupný výkon (W) 200
Hmotnosť (kg) 1,3
Rozmery rahno/žiarič (mm) 620 / 310

SA400.5

Zoznam

Základňové

Vozidlové