Antény

OV400.1

Ofsetová anténa OV400.1 je určená pre základňové rádiostanice pracujúce v pásme 440 -470MHz.

Môže byť použitá pre príjem aj vysielanie do výkonu 200W. Anténa má mierne smerový vyžarovací diagram so ziskom 2,5dBd. Anténa je širokopásmová a je teda vhodná aj pre duplexnú prevádzku.

Konštrukčne je anténa riešená ako polvlný dipól umiestnený na nosnej trubke.

Anténa je zvarovaná z hliníkovej zliatiny, povrchovo je chránená polyesterovou farbou.

Pri údere bleskom je anténa chránená galvanickým prepojením so stožiarom.

Odolnosť proti vetru je 150 km/h.

Anténa sa pripája ku koax. káblu konektorom typu "N" typu 535101-015A3

K anténe je možno dodať držiaky z pozinkovanej ocele pre priemer stožiara 30 až 180mm.

Technické parametre

Frekvenčný rozsah

440-470 MHz

Zisk (dBd) 2-2,5
Vyžarovací diagram v H - rovine (°) offset

Šírka zväzku pre -3dB v E-rovine (°)

30

Napäťový činiteľ stojatých vĺn menší ako 1,5
Polarizácia vertikálna
Nominálna impedancia (Ohm) 50
Maximálny vstupný výkon (W) 200
Hmotnosť (kg) 1
Rozmery rahno/žiarič (mm) 600 / 310

OV400.1

Zoznam

Základňové

Vozidlové